We hebben allemaal weleens opstartproblemen. Maar als je merkt dat je werk vooral energie kost en je ’s avonds uitgeblust op de bank ligt, dan wordt het tijd om je huidige werk eens onder de loep te nemen. Voldoet het werk nog aan jouw wensen? Wat zou je nou echt graag willen? Wist jij dat in de praktijk blijkt dat dromen minder onhaalbaar zijn dan je misschien zou denken? En wist jij dat als je wat rustiger van aard bent of meer dan gemiddeld gevoelig bent, jij ook kwaliteiten hebt die je mag laten zien aan je omgeving? Vind jij het ook zo lastig om jezelf te moeten ‘verkopen’ of ‘profileren?

Hulp bij jouw loopbaanvraag

Ik help je om je loopbaanvraag te verduidelijken en om op een gedegen manier toe te werken naar een antwoord op jouw vraag. We gaan door tot jij tevreden bent en weet wat je te doen staat. En ik kan je daarbij extra informatie bieden als je hebt gemerkt dat je het moeilijk vindt om jezelf voor het voetlicht te brengen bij je collega’s, leidinggevende of bij het solliciteren.

Achtergrond en ervaring

Mijn naam is Cécile de Graaf. Na mijn HBO Personeel & Arbeid heb ik diverse HR-functies gehad in de zorg, bij de politie en in het onderwijs. Ik was verantwoordelijk voor de werving en selectie, ziekteverzuim- en Arbobeleid, opleidingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken (POP-gesprekken) en natuurlijk de uitstroom van medewerkers. Hierdoor weet ik precies op welke manier wordt geworven en geselecteerd en heb ik inzicht in de verschillende opleidingen, die je zou kunnen volgen om je doel te behalen.

Al jarenlang wilde ik loopbaanadviseur worden en nadat ik zelf boventallig werd tijdens een reorganisatie, heb ik de knoop doorgehakt en heb ik een opleiding gevolgd tot loopbaanadviseur. Ik had een zetje nodig om te gaan doen wat ik altijd al had willen doen. In 2014 ben ik een eigen praktijk begonnen.

Wat ik heb geleerd

In groepen mensen voelde ik me vaak een vreemde eend in de bijt. Onbewust manoeuvreerde ik me altijd naar de rand van de groep en begon te observeren. Er ontging me weinig. Helaas voelde ik me vaak geen onderdeel uitmaken van de groep. Dit ondermijnde mijn zelfvertrouwen, want zeker als kind en als puber wil je je veilig voelen binnen een groep en niet het buitenbeentje zijn. Naarmate ik ouder werd en een opleiding ging volgen die bij me paste werd het wat gemakkelijker. Mijn studiegenoten en ik hadden dezelfde interesses en dat schepte een band.

Ook met het HR werk merkte ik dat ik wel in de juiste richting zat. Zeker het selecteren van mensen ging me goed af. Ik kon een goede inschatting maken van wie wel en minder goed paste in een bepaalde functie of in een team. Als ik me wat langer kon concentreren op mijn taken, zoals het vormgeven aan een goed opleidingsbeleid, ziekteverzuimbeleid of het aanvragen van subsidies, raakte ik in een flow en leverde ik goed werk.

Herken je dit?

Lastiger vond ik het als ik brandjes moest blussen en veel moest schakelen. Hierdoor kreeg ik een ‘druk hoofd’ wat ’s avonds nog een poosje doorging als ik allang thuis was. Slapeloze nachten leverde dat op, terwijl ik mijn werk wel leuk vond. Dat ik vervolgens kleine foutjes maakte stoorde mij enorm, waar anderen hun schouders ophaalden en verder gingen. Ik ga graag de diepte in. Het heeft best lang geduurd voordat ik heb kunnen accepteren dat dit mijn kwaliteit is en ik hier iets mee zou moeten doen. Ik heb lang geprobeerd om tegen de stroom in te zwemmen en dat heeft mij teveel energie gekost. In de periode dat ik flink onderuit ben gegaan, ben ik er achter gekomen dat ik meer introvert van aard ben en daarnaast hoogsensitief. Ik heb een lage prikkeldrempel, waardoor ik meer dan gemiddeld rust moet nemen om me weer op te kunnen laden.

Introvert en hoogsensitief

De lessen die ik heb geleerd als introvert en hoogsensitief persoon gebruik ik om jou verder te helpen als jij tegen dezelfde problemen aanloopt.

Loopbaanadviseren kost mij weinig energie. Ik kan me volledig storten op de loopbaanvraag die iemand heeft en ik lever graag kwaliteit. Ik krijg energie als de puzzelstukjes op hun plaats vallen en iemand daadwerkelijk stappen gaat maken. Het geeft mij veel voldoening als ik op een later moment terughoor of -lees dat iemand veranderd is na een loopbaantraject en vooral meer zelfvertrouwen heeft gekregen.

Hoe ik te werk ga

Als je besluit om met mij een loopbaantraject in te gaan, dan merk je dat ik maatwerk lever. Ik ben geen voorstander van ‘one-size-fits-all’. Hierin zit voor mij ook het plezier van het werk. Aan de andere kant wil ik graag gebruik maken van stappen, waardoor jij vanuit verschillende perspectieven kunt zien wie je bent, wat jij kunt, wat je belangrijk vindt en waar je interesse naar uitgaat. Ik neem liever de tijd om tot een gedegen antwoord te komen op jouw loopbaanvraag, dan dat we snel door wat vragen gaan en ik een ‘konijn uit de hoge hoed’ tover. Dit gaat namelijk niet werken; de antwoorden liggen besloten in jezelf. Ik help je om bewust te maken, wat je onbewust al weet. Daarbij maak ik gebruik van mijn kennis over introversie en hoogsensitiviteit. Bij veel van mijn cliënten heb ik gemerkt dat er acceptatie gaat plaatsvinden als je leert hoe je in elkaar zit en wat je kunt doen om jezelf zichtbaar te maken voor je omgeving. Tenslotte kan ik je meer vertellen hoe je je energie kunt opladen, waardoor je weer sneller in balans bent.

Mensen ervaren mij als vriendelijk, betrouwbaar, professioneel en moeten soms lachen, omdat ze lastige vragen liever zouden ontwijken, maar ik via een omweg toch weer terugkom op diezelfde belangrijke vragen.

Heb je besloten dat je ook geholpen wilt worden bij het solliciteren? Ik leer je hoe je het beste kunt netwerken en hoewel je zelf verantwoordelijk bent voor het maken van contact, wil ik je nog weleens een stukje op weg helpen door mijn netwerk in te schakelen. Ook kijk ik steeds naar mogelijkheden die voor jou interessant zouden kunnen zijn qua vacatures of bemiddelingsbureaus.

Opleidingen en cursussen die ik heb gevolgd

In de periode dat ik nog werkzaam was bij de politie, heb ik een tweejarige coachingscursus gevolgd en heb ik mijn certificaat behaald. Ik ben opgeleid coach en pas Transactionele Analyse, Systemisch werken, ‘Voice Dialogue’ toe en eventuele andere coachingsinterventies, als de situatie hierom vraagt. Later heb ik een specifieke opleiding tot loopbaancoach gedaan en ik ben gecertificeerd e-coach.

Ik ben NOLOC gecertificeerd en volg cursussen, zodat ik goed op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de huidige arbeidsmarkt, het ‘nieuwe’ solliciteren en het doorgronden van karaktertrekken in relatie tot passend werk. Daarnaast beschik ik over de nodige literatuur met betrekking tot introversie en hoogsensitiviteit.

Wil je mij vragen stellen over een loopbaantraject? Dat kan vrijblijvend. Stuur een mail naar onlineloopbaanadvies@outlook.com en ik neem contact met je op.

Aan de slag met je loopbaan?

Heb je een loopbaanvraag waar je antwoord op wilt? Ik ga graag met je in gesprek.